dilti


dilti
wane

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • dilti — dìlti, dỹla ( sta, dil̃na), o intr., dil̃ti, dẽla (dỹlna, sta, na), dìlo (dìlė) 1. K trintis, mažėti, dėvėtis: Geri padai, lygiai dỹla Kp. Netepta mašina labai dỹla Všk. Nekaustytos pavažos greit dỹla Ėr. Minkštas tas tavo peilis, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dilti — di̇̀lti vksm. Geri̇̀ bãtų pãdai lýgiai dỹla …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • diltis — diltìs sf. (3) žr. delčia: Diltìs mėnesio, nesėk nieko, ba neaugs Km. Kiaulės reikia diltỹ skerst, kad mėsa nekirmytų Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Travail dissimulé — « Travail au noir » redirige ici. Pour le film germano britannique de 1982 réalisé par Jerzy Skolimowski, voir Travail au noir (film, 1982). Le travail dissimulé, aussi appelé populairement « travail au noir », ou plus… …   Wikipédia en Français

 • dilinti — dìlinti, ina, ino caus. dilti. 1. R trinti: Šaka šaką dìlina, tai girgžda Dkš. Dìlink, kol nudìlinsi su pielyčia ašmenį J. | Susėdusiu pasienyje, ėmė žvitriai dilinti stygas su smičiais Pč. | refl.: Ko čia dìlinies (zulinies) kaip kiaulė!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apdilti — apdìlti intr. K, apdil̃ti, àpdela, apdìlo (àpdilė) apsitrinti, apsidėvėti: Nauji ratai sunkiai eit, kol ašys àpdela Vvr. Jam i palto naujo reikia, tas jau apdìlęs Ml. Rankovės jau apdìlo Švnč. dilti; apdilti; atidilti; įdilti; išdilti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atbūdinėti — 1. iter. atbūti I.5: Jau vaikai už avis (už avių ganymą) atbūdinėjo Rdm. Dienas atbūdinėja Lp. ║ Aš tę ir vaiską atbūdinėjau Vrnv. 2. intr. nykti, dilti: Mėnelis jau atbūdinėja Lz. būdinėti; apsibūdinėti; atbūdinėti; prabūdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atidilti — atidìlti intr., atidil̃ti, atìdela, atidìlo Šts prk. nusilpti, nuvargti: Prisiveizėjom, kiek bereikėjo, akys atdìlo Slnt. dilti; apdilti; atidilti; įdilti; išdilti; nudilti; padilti; pardilti; perdilti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • badarauti — bãdarauti, auja, avo intr. gaišti, trukti, dilti: Ko čia bãdarauji, eik namo, tėvas šaukia Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blįsti — blį̃sti, ta, bliñdo intr. 1. SD149 temti, niauktis: Dabar anksti blį̃sta, reik skubinti atgal KzR. Jau bliñdo, kai namo ejau Ktk. Oras blįsta, kaip susiartina prieblinda J. 2. drumstis: Vanduo bliñdo J. 3. tirštėti, tenėti: Blandus grūdas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • deilėti — deilėti, ėja, ėjo intr. Grg dilti, plonėti …   Dictionary of the Lithuanian Language